Oldal kiválasztása

SZABÁLYZAT

Érvényes: 2018. február 17-étől.

1. FELIRATKOZÁS

Ezen az oldalon lehet feliratkozni a BELG-EU-MI MAGYAROK levelezőlistára.

A feliratkozó, illetve a levelezőlistát használó személy kijelenti, hogy megértette és maradéktalanul elfogadja a levelezőlista szabályzatában foglaltakat.

A szabályzat változásairól a moderátorok a levelezőlistán keresztül értesítik a levelezőlista tagságát.

Az új, illetve a módosított szabályok az értesítés közzétételével azonnal hatályossá és alkalmazandóvá válnak.

1.1. TÖRTÉNET

Magyarország európai uniós csatlakozásakor (2004) jött létre az EU Magyarok levelezőlista Dákai Zsuzsanna jóvoltából. Az EU Magyarok elsődleges célja az volt, hogy az akkoriban Brüsszelbe érkező magyarok számára lehetővé tegye az uniós intézményekben megjelenő álláslehetőségekkel kapcsolatos információcserét.

Hamarosan elindult a belgiumi mindennapokkal (hol lehet tejfölt kapni, hol rendel magyar orvos, ki tud ajánlani egy jó fodrászt stb.) kapcsolatos levelezés is.

Az EU Magyarok tagjai − elnevezéséből adódóan is − szinte kivétel nélkül az uniós intézményeknél dolgozó magyarok voltak. A levelezőlistát moderálták, magyar vállalkozók hirdetései pedig csak a levelezőlista valamelyik tagjának az ajánlásával jelenhettek meg.

2006 környékén látott napvilágot a Hortobágyi Csilla nevével fémjelzett EU Secretaries levelezőlista, amelyre a Belgiumban élő magyarok közül bárki feliratkozhatott, és szabadon (moderálás nélkül) lehetett üzeneteket küldeni.

Ekkoriban működött még a Leuveni Magyarok elnevezésű levelezőlista is, amely a különböző leuveni oktatási intézményekbe érkező magyarokat fogta össze.

2008-ban született a Brüsszeli Magyar Rendezvények (BMR) csoport (Harcsa János, Bokor Péter, Horváth Balázs és Sej Attila), amely elsősorban az akkortájt nagy népszerűségnek örvendő bowlingversenyek megszervezésére használta ezt a levelezőlistát.

Rövid idő alatt kiderült, hogy nem érdemes ennyi levelezőlistát párhuzamosan működtetni ugyanannak a közösségnek, így az EU Magyarok, az EU Secretaries és a BMR BELG-EU-MI MAGYAROK néven 2010-ben egyesült.

2.1. POLITIKAI, ILLETVE VALLÁSI RENDEZVÉNYEK HIRDETÉSE

Ilyen üzenetek esetében annak a szabálynak a betartását kérjük, hogy az üzenet legyen tárgyilagos – például: „X párt (valamilyen) rendezvénye. Dátum:… Helyszín: …. Szervező / Bővebb infó: …”

Kerüljük az olyan jellegű megfogalmazást, mint például: „Itt az idő, hogy az X párt helyett az Y párt alakítson kormányt. Ha egyetértesz ezzel, akkor gyere el a rendezvényünkre (dátum, helyszín) …”

2. A BELG-EU-MI MAGYAROK LEVELEZŐLISTA CÉLJA

Levelezőlistánk célja, hogy megkönnyítse a Belgiumban élő magyar közösség tagjai között az információáramlást.

Nem célunk, hogy vitafórumként működjünk (arra ott van pl. a Facebook), illetve hogy politikai, vallási stb. nézetek szócsövévé váljunk.

3. ÜZENETKÜLDÉS

2018. február 10-től egy erre a célra kialakított kezelőfelületen tudja megírni és elküldeni üzeneteit a BELG-EU-MI MAGYAROK levelezőlistára.

A kezelőfelület linkje a levelezőlistán megjelenő összes üzenet végén megtalálható.

A belgiumi-magyarok@googlegroups.com címre küldött üzenet esetén hibajelzést kapunk, a belgiumi.magyarok2010@gmail.com címre küldött üzeneteket pedig legfeljebb csak a moderátorok olvassák…

3.1. MIÉRT ÍGY LEHET CSAK ÜZENETET KÜLDENI?

1. Az elmúlt években elég sok kellemetlenség adódott abból, hogy − a moderátorok erőfeszítései dacára − szinte mindig előfordult, hogy valaki úgy küldözz üzenetet a levelezőlistára, hogy abban benne szerepelt egy korábbi „digest” (azaz pl. az előző napi összes üzenet), ami rendkívül megnehezítette a friss üzenetek olvasását.

Ha mindez nem lenne elég, az új üzenet tárgya az előző napi „digest” címe, így az olvasó számára azonnal nem derül ki, hogy érdekes lehet-e neki ez az üzenet.

2. Gyakran előfordult az is, hogy válaszolva egy adott üzenet feladójának, a levelünket nemcsak neki, hanem a levelezőlista mind a 3500+ tagjának is elküldtük, ami néha kínos, illetve vicces helyzeteket teremtett…

Persze vannak ennél nagyobb problémák is az életben, de az új üzenetküldő felület automatikusan kiküszöböli ezeket a kellemetlenséget, így a kapott „digestek” rövidebbek és könnyebben olvashatóak.

4. MELYIK E-MAIL CÍMEMMEL IRATKOZTAM FEL?

Küldje el a lehetséges e-mail címeket a moderátoroknak (belgiumi.magyarok2010@gmail.com), és ők megnézik, hogy ezek közül melyik szerepel a levelezőlista adatbázisában.

5. MIKOR FOG MEGJELENNI AZ ÜZENETEM A LEVELEZŐLISTÁN?

Az elküldéstől számított 24 órán belül.

Ez csak akkor tart hosszabb ideig, ha a Google-nél esetleg valamilyen üzemzavar lép fel.

6. HOGYAN TEKINTHETEM MEG A LEVELEZŐLISTA ARCHÍVUMÁT?

Az erre vonatkozó információ a levelezőlistán megjelenő minden üzenet végén megtalálható.

7. ÉKEZETES MAGÁNHANGZÓK (pl. Á, É, Í, Ö stb.) HASZNÁLATA

2018 februárjában, a levelezőlista tagsága körében végzett felmérés (66 visszajelzés) eredményeként ékezetes magánhangzók használhatók a levelezőlistára küldött üzenetekben.

7.1. EGYÁLTALÁN MIÉRT MERÜLT FEL EZ A KÉRDÉS?

A levelezőlista tagságának meghatározó részét EU-s tisztviselők alkotják, akik − adott esetben − az irodai számítógépükön olvassák a levelezőlistára érkező üzenteket.

A nyugat-európai karakterkódolás miatt előfordul, hogy az ékezetes magánhangzók helyett „hieroglifák” jelennek meg az üzenet szövegében, ami nagyban megnehezíti a szöveg olvasását.

Ennek kiküszöbölése érdekében született az a hallgatólagos megállapodás, hogy az üzenetek szövegében az angol abc betűkészletét használjuk, azaz kerüljük az ékezetes magánhangzók (á, é, í, ó, ö, ő, ü, ű, …) használatát.

TIPP: az ékezetes magánhangzókkal megírt üzenetünket másoljuk be az itt található szövegmezőbe, majd a szövegmező bal alsó sarkánál látható „-ékezetek” gombra kattintva az ékezetes magánhangzók helyett ékezet nélküliek jelennek meg. Az így kapott, ékezetes magánhangzókat már nem tartalmazó szöveget könnyen be tudjuk másolni a levelezőlistára szánt levelünkbe!

8. JÖVEDELEMSZERZÉSI CÉLLAL KÜLDÖTT ÜZENETEK

Ilyen üzeneteket csak azok küldhetnek, akik rendelkeznek (díjtalan) hirdetéssel a belgiumi magyar közösség számára készített ARANY OLDALAK-on.

A moderátoroknak jogában áll az ilyen üzeneteket a „Szabályzat alapján közzétett hirdetés”-ként automatikusan közzétenni az ARANY OLDALAK-on.

Az ilyen hirdetések érintettjei adott esetben jelezhetik a moderátoroknak (belgiumi.magyarok2010@gmail.com), hogy a jövőben tartózkodni fognak az ilyen jövedelemszerzést célzó üzenetek közzétételétől, és felkérhetik a moderátorokat, hogy töröljék az ARANY OLDALAK-on a szabályzat alapján közzétett hirdetést.

A moderátorok nyugtázzák ezt a nyilatkozatot és a kérésnek megfelelően törlik az adott hirdetést az ARANY OLDALAK-ról.

Amennyiben az adott személy, vállalkozó vagy vállalkozás, illetve az adott személy, vállalkozó vagy vállalkozás nevében vagy érdekében eljáró valaki más újra közzétesz jövedelemszerzést célzó tevékenységre vonatkozó üzenetet a levelezőlistán, a moderátorok automatikusan megjelentetik a vonatkozó hirdetést az ARANY OLDALAK-on, és a hirdetés ott legalább egy éven keresztül aktív és látható marad.

Az egy év elteltét követően a moderátorok saját belátásuk szerint dönthetnek a hirdetésnek az ARANY OLDALAK-ról történő esetleges törléséről.

8.1. E SZABÁLY HÁTTERÉRŐL...

 

Tapasztalatból tudjuk, hogy a Belgiumban élő, illetve tevékenykedő magánszemélyek, vállalkozók, illetve vállalkozások túlnyomó többsége tisztességes, becsületes és a munkájához, illetve tevékenységéhez megfelelően ért.

Az ARANY OLDALAK-on lehetőséget kínálunk mindazok számára, akik megvásárolták az ilyen magánszemélyek, vállalkozók vagy vállalkozások terméket, illetve igénybe vették szolgáltatásaikat, hogy értékeljék az adott magánszemélyt, vállalkozót vagy vállalkozást.

Így visszajelzést kap róluk a belgiumi magyar közösség egésze, ami nagyban elősegíti a tisztességes, becsületes és tevékenységéhez értő túlnyomó többség boldogulását, miközben visszatartó erőt jelent azok számára, akik nem tisztességes, becsületes és hozzáértő módon kívánnak boldogulni − a belgiumi magyar közösség kárára…

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy e szabály betartása és betartatása a belgiumi magyar közösség egészének érdekeit szolgálja!

 

8.2. MI MINŐSÜL JÖVEDELEMSZERZÉSI CÉLLAL KÜLDÖTT ÜZENETNEK?

Lehetetlen lenne taxatív felsorolást adni, ehelyett inkább néhány példával illusztráljuk.

„Holnap autóval megyek a repülőtérre, és lenne 2 utasnak és csomagjaiknak hely. Akit érdekes, itt jelentkezhet:..”

Ha az illető dolgozik valahol, és csak arról van szó, hogy szeretné költséghatékonnyá tenni azt, hogy pl. kimegy a párja elé a repülőtérre, akkor ez nem minősül jövedelemszerzési céllal küldött üzenetnek még akkor sem, ha pénz kér az utasoktól.

Ha ugyanez a személy pl. heti rendszerességgel bonyolít ilyen fuvarokat, akkor az már megalapozottan tekinthető jövedelemszerzést célzó tevékenységnek.

Ugyanez a helyzet saját ingatlan, autó, bútorok, egyéb holmik eladásával is: ha arról van szó, hogy eladjuk a régi dolgainkat, az nem számít jövedelemszerzést célzó tevékenységnek, de ha pl. minden héten / hónapban eladjuk a régi bútorainkat, annak már más a megítélése.

Ha vállaljuk, hogy alkalomadtán vigyázunk az ismerőseink gyermekeire, az nem számít jövedelemszerzést célzó tevékenységnek még akkor sem, ha az ismerőseink ezt valamivel honorálják. De ha rendszeresen vigyázunk az „ismerőseink” gyermekeire, az már teljesen más megítélés alá tartozik…

FONTOS!

Vitás esetekben a moderátorok szava a döntő, akik nem kötelesek indokolni vagy igazolni az álláspontjukat.

9. AZ ÜZENETKÜLDÉSEK GYAKORISÁGA


Azonos tartalmú üzeneteket (pl. vállalkozói tevékenység hirdetése) hetente max. EGY alkalommal küldjünk a levelezőlistára.

A moderátorok felfüggeszthetik azon személy üzenetküldési jogát, aki nem tartja be ezt a szabályt.

10. ÉRTÉKELÉSEK KÖZZÉTÉTELE A LEVELEZŐLISTÁN

Valamilyen terméket értékesítő, illetve szolgáltatást nyújtó magánszemélyről, vállalkozóról, illetve vállalkozásról pozitív vagy negatív értékelést, illetve ajánlást csak és kizárólag az ARANY OLDALAK tehetnek közzé a levelezőlistán.

A listatagok az ARANY OLDALAK-on értékelhetik az ilyen személyeket, vállalkozókat, illetve vállalkozásokat, és az ARANY OLDALAK szerkesztői értesítik a levelezőlista tagságát ezekről az értékelésekről.

A moderátorok felfüggeszthetik azon személy üzenetküldési jogát, aki nem tartja be ezt a szabályt.

10.1. MIÉRT?...

Ahogyan azt a levelezőlista céljainál említettük, kifejezetten el kívánjuk kerülni a fórumszerű működést, azaz azt, hogy egy adott személyről vagy témáról bármilyen vita alakuljon ki a levelezőlistán.

Például, ha valaki azon véleményének adok hangot a levelezőlistán, hogy Gipsz Jakab szerinte nem végzett tisztességes munkát, és ezért nem ajánlja őt másoknak, Gipsz Jakab erre reagálva kifogásolhatja az illető jóhiszemű hozzáállását, ami nagyon gyorsan „sárdobáláshoz” vezethet, amit természetesen mindenképpen el kívánunk kerülni.

Az elmúlt évek során az ARANY OLDALAK szerkesztői kidolgoztak egy olyan eljárást amellyel a lehető legelfogulatlanabbul és „legfájdalommentesebben” intézhetők a negatív értékelésekből fakadó kellemetlen helyzetek.

11. CSATOLMÁNY KÜLDÉSE

Technikai okok miatt (sajnos) nem lehetséges
 
Megoldás: töltsük fel a csatolmányként továbbítani kívánt fájlt valamilyen on-line tárhelyre (pl. Google Drive, Dropbox stb.), és a levelezőlistára küldött üzenetünkbe másoljuk be a hozzáférési linket.

12. LEIRATKOZÁS

A leiratkozási szándékot kérjük a belgiumi.magyarok2010@gmail.com e-mail címre küldött üzenetben jelezni.

Kérjük egyértelműen megjelölni azt az e-mail címet, amelyet töröltetni kívánunk a levelezőlista adatbázisából.

Pin It on Pinterest